Väitös prosessiteollisuuden ympäristötekniikan alalta, DI Kari Vanhatalo

2017-09-29 12:00:00 2017-09-29 12:00:00 Europe/Helsinki Väitös prosessiteollisuuden ympäristötekniikan alalta, DI Kari Vanhatalo Väitöskirjan nimi on A new manufacturing process for microcrystalline cellulose (MCC) http://bio2.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e781b22eb3f70e81b211e79db2e32d23651fab1fab Vuorimiehentie 1, 02150, Espoo

Väitöskirjan nimi on A new manufacturing process for microcrystalline cellulose (MCC)

29.09.2017 / 12:00
Vuorimiehentie 1, 02150, Espoo, FI

DI Kari Vanhatalo väittelee 29.9.2017 klo 12 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa. Väitöskirjan nimi on englanniksi A new manufacturing process for microcrystalline cellulose (MCC)

Pulverisellua sellutehtaasta – vanha tuote, uusi valmistusmenetelmä

Mikrokiteinen selluloosa (MCC) on muutaman sadasosamillimetrin kokoinen, partikkelimainen selluloosatuote, joka kehitettiin 1950-1960 lukujen vaihteessa.  Sen pääasialliset käyttökohteet ovat lääke- ja ruokateollisuudessa. MCC:n maailmanmarkkinatuotanto on verrattain pientä, 120,000 t/a, mikä on vain tuhannesosa koko kemiallisten selluloosamassojen tuotannosta.

Syy pieneen tuotantomäärään on ollut MCC:n valmistusprosessista johtuva korkea hinta (>2000 €/t). Valmistusprosessissa käytetään suuria kemikaaliannoksia ja tekniikoita, jotka rajoittavat tuotantoa. Näistä johtuen alaa hallitsevat vain muutamat yritykset ja suurivolumisia loppukäyttökohteita ei ole syntynyt.

DI Kari Vanhatalon väitöskirjassa esitetään uutta tapaa valmistaa MCC:tä siten, että koko valmistusprosessi integroitaisiin sellutehtaaseen tehtaan sähkö-, höyry- ja muita hyödykejärjestelmiä hyväksi käyttäen. Väitöskirjassa tarkastellaan uuden valmistusprosessin toteutettavuutta, kannattavuutta sekä tuotantolaitosvaihtoehtojen tuottamaa ympäristökuormitusta. Työssä kehitettiin myös uusi tuote ja testattiin MCC:n sopivuutta nanosellun raaka-aineena.

Väitöskirjan tuloksista selvisi, että uusi valmistusmenetelmä on teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti kannattava niin erillisenä laitoksena kuin sellutehtaaseen integroituna. Kannattavimmaksi toteutustavaksi osoittautui integroitu vaihtoehto, mikä mahdollistaa suurivolyymisen tuotannon. Uusi valmistusmenetelmä osoittautui ympäristökuormituksiltaan pienemmäksi kuin olemassa olevat prosessit. Uusi kehitetty tuote, ligniinipitoinen MCC, avaa uusia suurivolumisia applikaatioalueita esim. eläinruokateollisuudessa. MCC osoittautui toimivaksi nanosellun raaka-aineeksi mahdollistaen erilaisten geelimäisten tuotteiden valmistuksen sovelluksiin, missä on tarve säätää pasta/nestemäisten aineiden juoksevuutta.

Uusi valmistusmenetelmä on tarkoitus ottaa käyttöön suunnitteilla olevan Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon tehdaskonseptissa.

Vastaväittäjä: Professori Esa Vakkilainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Valvoja: Professori Olli Dahl

Paikka: Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Puunjalostustekniikan laitos, L1-sali,

Vuorimiehentie 1, Espoo

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta korkeakoulun ilmoitustaululla (Kemistintie 1, Espoo) sekä laitoksella, jossa väitös on tehty.

Väitöstiedote